Matec Vina
Matec Vina
Matec Vina
Matec Vina
 • Contact information:

  MATEC PANEL VINA

  Address: 4th Floor, Zen Tower 12 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan, Ha Noi
  Factory: Km 06, 379 Province Street, Tan Tien, Van Giang, Hung Yen
  Hotline:
  0903 246 111  
  Tel: (84-4) 6288 4782  - Fax: (84-4) 62884781
  Email:
  matecpanel@gmail.com | matecpanel@matecgroup.vn

  *Click vào hình ảnh bản đồ để truy cập Google maps tìm đường đến Matec Panel Vina

   
 • Contact us