Phụ kiện phụ trợ phần trần

Tắc kê đạn M10

Giá: Liên hệ

Sản phẩm: tắc ke đạn M10 

Hình trụ rỗng, phía trong có tiện ren

1/2 thân nở đóng (tắc kê đạn) được khía rãnh ra làm 4

Bên ngoài của phần khía rãnh có tạo lớp nhám

Đường kính: 10mm

Chất liệu: Thép mạ

Tắc kê đạn M8

Giá: Liên hệ

Sản phẩm: Tắc kê đạn M8
Hình trụ rỗng, phía trong có tiện ren
1/2 thân nở đóng (tắc kê đạn) được khía rãnh ra làm 4
Bên ngoài của phần khía rãnh có tạo lớp nhám
Đường kính: 8mm, Chất liệu: Thép mạ

Thanh ty ren M10

Giá: Liên hệ

Sản phẩm: Thanh ty ren m10
Thanh hình trụ đặc có ren
Đường kính: 10mm
Liên kết giữa kết cấu cố định với các kết cấu phụ đi kèm

Thanh ty ren M8

Giá: Liên hệ

Sản phẩm: Thanh ty ren M8
Thanh hình trụ đặc có ren
Đường kính: 8mm
Liên kết giữa kết cấu cố định với các kết cấu phụ đi kèm

Bề mặt sáng bóng
Tăng khả năng chống ăn mòn