Tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư hiện trường

Tuyển dụng vị trí kỹ sư hiện trường chuyên đi công trình khu vực Miền Nam. Lương thưởng hấp dẫn. Ngày hết hạn: 30/10/2022

Tuyển dụng công nhân lao động phổ thông

MatecPanel tuyển công nhân lao động phổ thông làm việc tại nhà máy Long An và Hà Nội. Lương thưởng hấp dẫn. Hỗ trợ ăn ở. Ngày hết hạn: 31/12/2022

Kỹ thuật điện nhà máy MatecPanel

Bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy móc trong công ty. Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý sản xuất. Ngày hết hạn: 30/9/2022

Kỹ thuật vận hành máy cán tôn panel

Đứng máy và chịu trách nhiệm chính sản xuất panel. Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc khi gặp sự cố. Ngày hết hạn: 30/08/2022

Tuyển dụng kế toán kho nhà máy Long An

Kiểm soát hàng hóa nhập xuất, ra vào ở kho. Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn. Lương thưởng hấp dẫn. Ngày hết hạn: 30/7/2022

Tuyển dụng quản đốc nhà máy Long An

Quản lý công nhân, điều phối công nhân cho các bộ phận. Nhận đơn và sắp xếp sản xuất các đơn hàng panel, cửa, phụ kiện tôn. Ngày hết hạn: 30/8/2022